Tour Nghỉ lễ

Tour Trong nước

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

 • 05 Ngày - 04 Đêm
 • Khởi hành: 07,14,21,28/03/2020
5.789.000 vnđ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT

 • 05 Ngày - 04 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
3.948.000 vnđ

ĐÀ LẠT (Đi xe về máy bay)

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.898.000 vnđ

ĐÀ LẠT

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.998.000 vnđ

NHA TRANG (Đi & về bằng máy bay)

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.940.000 vnđ

CÔN ĐẢO

 • 03 Ngày - 02 Đêm
 • Khởi hành: 11,12,17,18,19,24,25,26/02
3.638.000 vnđ

Nha Trang (Đi xe về tàu hỏa)

 • 03 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.870.000 vnđ

PHÚ QUỐC

 • 03 Ngày - 02 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
4.490.000 vnđ

Tour Khách đoàn

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

 • 05 Ngày - 04 Đêm
 • Khởi hành: 07,14,21,28/03/2020
5.789.000 vnđ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT

 • 05 Ngày - 04 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
3.948.000 vnđ

ĐÀ LẠT (Đi xe về máy bay)

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.898.000 vnđ

ĐÀ LẠT

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.998.000 vnđ

NHA TRANG (Đi & về bằng máy bay)

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.940.000 vnđ

CÔN ĐẢO

 • 03 Ngày - 02 Đêm
 • Khởi hành: 11,12,17,18,19,24,25,26/02
3.638.000 vnđ

Nha Trang (Đi xe về tàu hỏa)

 • 03 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.870.000 vnđ

PHÚ QUỐC

 • 03 Ngày - 02 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
4.490.000 vnđ

Tour nước ngoài

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC

 • 05 Ngày - 04 Đêm
 • Khởi hành: 07,14,21,28/03/2020
5.789.000 vnđ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT

 • 05 Ngày - 04 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
3.948.000 vnđ

ĐÀ LẠT (Đi xe về máy bay)

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.898.000 vnđ

ĐÀ LẠT

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.998.000 vnđ

NHA TRANG (Đi & về bằng máy bay)

 • 04 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.940.000 vnđ

CÔN ĐẢO

 • 03 Ngày - 02 Đêm
 • Khởi hành: 11,12,17,18,19,24,25,26/02
3.638.000 vnđ

Nha Trang (Đi xe về tàu hỏa)

 • 03 Ngày - 03 Đêm
 • Khởi hành: 07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31/03/2020
2.870.000 vnđ

PHÚ QUỐC

 • 03 Ngày - 02 Đêm
 • Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
4.490.000 vnđ